Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ II NĂM 2023
Ngày cập nhật 21/09/2023

Quý II UBND xã đã công khai kết quả giải quyết TTHC quý II như sau:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

233

0

0

0

197

144

47

6

26

16

10

2

Lĩnh vực đất đai

25

0

0

0

24

24

0

0

01

01

0

 3

Lĩnh vực BTXH

34

0

0

0

28

25

0

3

06

02

04

4

Lĩnh vực người có công

02

0

0

0

01

0

0

0

02

02

0

5

Tiếp công dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Giải quyết khiếu nại

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Chứng thực

283

0

0

0

279

206

58

15

04

02

02

 

Tổng

567

0

0

0

528

399

105

24

39

 

 

23

 

 

16

 

Nguyễn Văn Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 2