Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ III NĂM 2023
Ngày cập nhật 21/09/2023

Qúy III UBND xã đã công khai giải quyết TTHC quý III như sau:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

271

185

0

0

261

190

58

13

10

6

4

2

Lĩnh vực đất đai

35

0

0

0

32

32

 

03

0

0

0

 3

Lĩnh vực BTXH

25

13

 

 

24

19

05

0

01

01

0

4

Lĩnh vực người có công

09

0

0

0

07

06

0

01

02

0

02

5

Tiếp công dân

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Giải quyết khiếu nại

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Chứng thực

735

559

0

0

732

587

112

33

03

03

0

 

Liên thông DK KS

5

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

 

Liên thông  khai tử

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng

1080

757

0

0

1064

839

175

50

16

10

06

 

Nguyễn Văn Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 4