Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG BỐ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ III NĂM 2023
Ngày cập nhật 03/10/2023

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 09/01/2023 về tổ chức thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã.

 

Kết quả thu được 220 phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công, trong thời gian từ 16/6/2023 đến 15/9/2023 như sau:

1. Lĩnh vực chuyên môn

TT

Lĩnh vực

Nội dung

Ý kiến đánh giá

Tỷ lệ (%)

1

Tư pháp - Hộ Tịch (189 phiếu)

I.Thái độ phục vụ hướng dẫn, giải quyết TTHC

1.Rất hài lòng

96,83

2. Hài lòng

3,17

3. Không hài lòng

0

II. Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC phụ trách hộ tịch

1.Rất hài lòng

96,83

2. Hài lòng

3,17

3. Không hài lòng

0

III.Thời gian xử lý hoàn trả kết quả giải quyết TTHC

1. Đúng hẹn

100

2.Chậm hẹn

0

3. Không đúng hẹn

0

IV. Hồ sơ TTHC

1. Đơn giản

100

2. Cần giảm giấy tờ

0

3. Phức tạp

0

   2

Địa chính – xây dựng (31phiếu)

I.Thái độ phục vụ hướng dẫn, giải quyết TTHC

1.Rất hài lòng

100

2. Hài lòng

0

3. Không hài lòng

0

II. Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC phụ trách Địa chính

1.Rất hài lòng

100

 

 

 

2. Hài lòng

 

3. Không hài lòng

0

III. Thời gian xử lý, hoàn thành trả kết quả giả quyết TTHC

1. Đúng hẹn

100

2.Chậm hen nhưng chấp nhận được

0

3. Không đúng hẹn

0

IV. Hồ sơ TTHC

1. Đơn giản

100

2. Cần giảm giấy tờ

0

3. Phức tạp

0

   3

Văn hóa-Xã hội (0)

I.Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

1.Rất hài lòng

0

2. Hài lòng

0

3. Không hài lòng

0

II. Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC phụ trách LĐTB&XH

1.Rất hài lòng

0

2. Hài lòng

0

3. Không hài lòng

0

III.Hồ sơ thủ tục hành chính

1. Đúng hẹn

0

2.Chậm hen nhưng chấp nhận được

0

3. Không đúng hẹn

0

 

IV. Hồ sơ TTHC

1. Đơn giản

0

2. Cần giảm giấy tờ

0

3. Phức tạp

0

2. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

TT

Đơn vị

Nội dung

Ý kiến đánh giá

Tỷ lệ (%)

1

214/220

Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.Rất hài lòng

97,27

2.Hài lòng

2,73

3. Không hài lòng

0

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 5