Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
        Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Đây là hành lang pháp lý để xây dựng Luật Lực lượng dự...
Mỗi khi hoa phượng đỏ nở rộ góc sân trường và tiếng ve inh ỏi là báo hiệu mùa hè lại về. Một thời gian dài mà người dân Miền Trung phải hứng chịu từng cơn gió lào, giữa cái nắng chói chang, oi bức, khắc nghiệt....
Thực hiện Luật Phổ biến Pháp luật, ngày: 01 tháng 01 năm 2013; Thực hiện Nghị định số: 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến pháp luật....
Thực hiện Công văn số 641/UBND-YT ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh Sốt xuất huyết Dengue. Để kiểm soát hiệu quả tình hình dịch sốt xuất huyết...
              Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách, xứng đáng “được...
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                               CỘNG...
Kính thưa bà con nhân dân trong toàn xã! Cách đây 49 năm, vào ngày 30/4/1975, toàn dân tộc Việt Nam đã vỡ òa trong giây phút lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời...
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
                         UỶ BAN NHÂN DÂN                                                     ...

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ DIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/TB-UBND  

         

       Phú Diên, ngày 04 tháng 01 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh sách và bản kê khai tài sản,

 thu nhập năm 2023

 

 
   

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 20/11/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập, Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/12/2023 của Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên thông báo niêm yết công khai danh sách và các Bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập năm 2023 như sau:

1. Niêm yết công khai danh sách và các Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 (có danh sách đính kèm).

2. Thời gian niêm yết: Trong thời gian 15 ngày làm việc (từ ngày 04 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2024).

3. Địa điểm niêm yết: Tại Bảng niêm yết công khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cổng thông tin điên tử của xã.

Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến thắc mắc, phản ánh về các Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đề nghị gửi về UBND xã qua Văn phòng – Thống kê UBND xã.

Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức  biết và thực hiện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 302