Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
chuyển đổi số
Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh xã Phú Diên  
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Kế hoạch số: 25-KH/ĐU ngày 24/01/2022 của Đảng ủy xã Phú Diên về việc triển khai thực hiện Nghị...

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai cung cấp các dịch vụ về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi công dân có yêu cầu khai báo cư trú có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính sau:

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.007
Truy cập hiện tại 2